انتفاع.
از تبلیغی که می‌بینم
حق من است.

Donate.

عمق توجه و دلبستگی به محصول شما با پولساز

تبلغات رایج اتلاف سرمایه.

تغییر کانال تلویزیون و رادیو هنگام پخش تبلیغات

عبارتی آشنا که همواره مردم در هنگام پخش تبلیغات از تلویزیون و رادیو بیان می‌کنند. "اه بازم تبلیغ"

بی‌توجهی به بنرهای خیابانی

آمارها نشان می‌دهد که به دلیل ثابت و یکنواخت بودن بیلبوردها، جامعه به مرور نسبت به حضور آنها بی‌توجه می‌شود.

ضدتبلیغ شدن پیامک‌ها

ارسال بیش از حد و مزاحم‌گونه پیامک‌های تبلیغاتی، نه تنها ارزش خود را از دست داده بلکه به نوعی تاثیرگذاری منفی دارد.

مایلم اطلاعات بیشتری داشته باشم...  »

اختراع نو به نام پولساز.

نمایش تبلیغ شما در موبایل مشتریان

تصاویر زیبای محصول شما به صورت یک بسته تبلیغاتی به گوشی موبایل و تبلت مشتریان ارسال می‌گردد.

پاسخ به سوالات هوشمندانه

هر بسته تبلیغاتی حاوی سوالاتی است هوشمندانه و مرتبط با محصول شما که ذهن مشتریان را با آنچه شما تمایل دارید درگیر می‌کند. پاسخ این سوالات در راهنمای بسته قرار دارد.

دریافت وجه نقد بابت پاسخ به سوالات

کاربر می‌تواند با پاسخ به سوالات محصول شما، وجه متعلقه خود را به دو صورت پول نقد یا کارت شارژ موبایل دریافت کند.

مایلم اطلاعات بیشتری داشته باشم...  »

مزایای استفاده از پولساز.

توجه کامل مشتریان به تبلیغ شما

بر خلاف دیگر تبلیغات رایج که به صورت تحمیلی به بیننده ارائه می‌گردد، بیینده تمام توجه خود را به تبلیغ شما معطوف خواهد نمود.

ایجاد ارتباط عاطفی با محصول شما

به دلیل انتقاع مستقیم از دیدن تبیلغ محصول شما، بین بیننده و برند شما ارتباط عاطفی برقرار می‌گردد.

بالاترین میزان تاثیرگذاری در جامعه

به یقین به دلیل نو بودن و ماهیت منحصر به فرد این روش تبلیغاتی، ماندگاری تبلیغات در ذهن مشتری بیشترین حد را خواهد داشت.

مایلم اطلاعات بیشتری داشته باشم...  »

Let’s build the better world together without
starving children, pain and death.

+

تا افتتاح پولساز

تا افتتاح پولساز

00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه